Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανισμών

Κυπριακή Δημοκρατία - Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων - Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας


ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο/Η υποφαινόμενος/η επιθυμώ όπως προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες μου με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης Εθελοντών σε μεγάλες συμφορές ή και άλλα επεισόδια κατά την διάρκεια των οποίων απειλούνται ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, το περιβάλλον ή/και υπάρχει ανάγκη αρωγής σε θέματα ανθρωπιστικών κρίσεων. Παραθέτω τα πιο κάτω προσωπικά μου στοιχεία και πληροφορίες και δηλώνω ότι αυτά είναι αληθή και ορθά:

Προσωπικά ΣτοιχείαΓνώση Γλωσσών
Άλλες Πληροφορίες / Other Information
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η συλλογή προσωπικών στοιχείων από την Πολιτική Άμυνα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και γίνεται στη βάση της περί Πολιτικής Άμυνας Νομοθεσίας του 1996 και των σχετικών Κανονισμών 1997-2012 (Κανονισμός 13(4)). Τα στοιχεία, τα οποία συλλέγονται, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς της Πολιτικής Άμυνας και του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


Back To Top