Ομάδα Εφήβων Συμβούλων

Προσωπικά Στοιχεία

Σημείωσε με √ αν ισχύει στην περίπτωσή σου.
Ανήκω σε κάποια από τις παρακάτω ομάδες παιδιών, η οποία διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να παραβιαστούν τα δικαιώματά της:

Απάντησε στην πιο κάτω ΕρώτησηΔήλωση Παιδιού

Δήλωση Γονέα / Κηδεμόνα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ΟΕΣ γίνεται λήψη φωτογραφικού υλικού ή/και βίντεο. Για σκοπούς προώθησης των δράσεων της ΟΕΣ, αλλά και της προώθησης των αρμοδιοτήτων του Θεσμού της Επιτρόπου που εντάσσονται στο πλαίσιο της διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού, το υλικό αυτό διοχετεύεται προς:
(α) τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά),
(β) τα διαδικτυακά μέσα που λειτουργεί η Επίτροπος (ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης),
(γ) έντυπο υλικό που εκδίδει η Επίτροπος,
(δ) συνεργάτες του Θεσμού της Επιτρόπου, οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν το υλικό μέσα από τα ΜΜΕ ή διαδικτυακά μέσα που λειτουργούν, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Παρακαλούμε όπως δώσετε τη συγκατάθεσή σας για δημοσίευση φωτογραφικού υλικού ή/και βίντεο. Νοείται ότι, οποιοδήποτε υλικό διοχετεύεται προς οποιοδήποτε μέσο θα σέβεται την αξιοπρέπεια του παιδιού και δε θα το εκθέτει με οποιοδήποτε τρόπο.
Δήλωση Παιδιού για λήψη υλικού

Δήλωση Γονέα / Κηδεμόνα για λήψη υλικού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σημείωση 1: Σύμφωνα με το νόμο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 Ν. 138(I)/2001, τα προσωπικά στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε καμία περίπτωση.

Σημείωση 2: Η μεταφορά των παιδιών από άλλες πόλεις για τις συναντήσεις της ΟΕΣ από και προς τη Λευκωσία, διευθετείται από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τα παιδιά.

Σημείωση 3: Σε περίπτωση επιλογής του παιδιού στην ΟΕΣ, το παιδί θα κληθεί να προσκομίσει ενυπόγραφο το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Back To Top